Kansion järjestämät koulutukset ovat avoimia kaikille Kokoomuksen sekä jäsenjärjestöjemme jäsenille.

Akatemiat

Akatemiat ovat 2-3 kokoontumiskerran koulutuksia.

Eurooppa-akatemia

Akatemiassa perehdytään EU:n instituutioihin ja niiden päätöksenteon rakenteisiin ja käytännön vaikuttamiseen.

Järjestöakatemia

Järjestöakatemia on innostava valmennusohjelma kokoomusyhdistysten hallituksen jäsenille.

Kunta-akatemia

17.-19.11.2023 Hämeenlinna ja 9.-11.2.2024 Lahti
Kunnan kokoomuslaisille luottamushenkilöille suunnattu valmennus.

Vaikuttaja-akatemia

Akatemia tarjoaa valmennusta yksilön oman vaikuttamistaitojen vahvistamiseksi.

Muut koulutukset

Politiikan Sininen lanka

Uuden kokoomuslaisen tiivis ja antoisa yksipäiväinen perehdytyspaketti.

Kokoomuksen Kesäkurssi

Uuden kokoomuslaisen laaja perehdytyspaketti. Alkaa torstai-iltana ja päättyy sunnuntaina.

Hallitustehtävät haltuun

Paikallisyhdistysten hallituksen nykyisille ja tuleville jäsenille tarkoitettu koulutus.

Kulttuuritoiminta

Kulttuuri- ja sivistyspoliittisia tapahtumia ja seminaareja.


Kokoomuksen teemaillat

Yhteiskunnallisia ajankohtaisia aiheita ja yhdistystoimintaan liittyviä tietoiskuja verkossa.

Luottamustehtävät haltuun

Perustietopaketti hyvinvointialueiden luottamushenkilöille.

Teemakoulutukset

Järjestö- ja kuntatoiminnan tarpeisiin räätälöitäviä tilauskoulutuksia.

Opintotoiminta

Kansallinen Sivistysliitto on koulutusjärjestö ja koulutamme valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tilausuudet on suunniteltu palvelemaan Kansion jäsenjärjestöjä ja niiden henkilöjäseniä.

Kurssit, luennot ja ryhmätyöt ovat perinteistä opintotoimintaa. Kansio järjestää tätä toimintaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa

Jäsenjärjestöjen toiminnan helpottamiseksi voidaan kaikki opintotoimintaan liittyvä hallinnointi hoitaa sähköisesti Tiramisu-ohjelmalla. Käyttö vaatii rekisteröitymistä. Ota yhteys henna.aunisto@kansio.fi

Opintotoimintaa säätelee laki ja asetus vapaasta sivistystyöstä. Lain ensimmäisen pykälän mukaisesti:

“Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus”

Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632

Henna Aunisto

Koulutussuunnittelija

henna.aunisto@kansio.fi
050 567 9116

Kansion eettiset ohjeet

Kansion eettiset ohjeet koskevat kaikkia Kansion koulutuksia ja tapahtumia. Ne ovat voimassa sekä lähitapahtumissa että etäyhteyksin järjestettävissä tilaisuuksissa. 

Kansion tapahtumat, tilaisuudet ja keskusteluryhmät ovat ehdottomasti häirinnästä ja syrjinnästä vapaata aluetta. Kaikkien tapahtumiin osallistuvien tulee sitoutua tähän.  

Jos koet tai huomaat tapahtumassa häiritsevää tai syrjivää käytöstä, ilmoita siitä tapahtuman vastuukouluttajalle tai erikseen nimetylle häirintäyhdyshenkilölle. Tavoitteenamme on, että kaikki voivat osallistua tapahtumiimme ja olla vuorovaikutuksessa huoletta. 

Ohjeet osallistujalle 

  • Kansion toiminnassa ei sallita minkäänlaista rasistista, seksististä, loukkaavaa, väkivaltaista tai uhkaavaa käytöstä eikä syrjimistä tai kiusaamista. 
  • Kohtele muita, kuten tahtoisit itseäsi kohdeltavan.  
  • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita. 
  • Älä epäröi puuttua epäasialliseen toimintaan. 

Mikäli koet tai huomaat häiritsevää käytöstä toiminnassamme, voit ottaa yhteyttä anonyymisti tämän lomakkeen kautta. Lomaketta lukee ainoastaan Kansion opintojohtaja Annika Kokko.

Opintosetelit

Kansallinen Sivistysliiton ylläpitämä Opintokeskus KANSIO on saanut Opetusministeriöltä opintosetelityyppistä valtionavustusta, jonka tarkoituksena on korvata kokonaan tai alentaa merkittävästi kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden opiskelumaksuja.

Opintoseteliavustuksilla tuettavan koulutuksen kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, työttömät, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat, senioriväestö ja eläkkeellä olevat sekä henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia.

Opintoseteleiden kohderyhmässä mainituille tarjotaan mahdollisuutta kompensoida osallistumismaksua opintoseteleiden avulla.

Koulutusten tarkoituksena on laskea osallistumiskynnys mahdollisimman matalaksi, jotta kaikki koulutusta haluavat ja tarvitsevat myös saavat.

Lisätietoja opintoseteleistä saat Kansion koulutustilaisuuksien vastuuhenkilöiltä.

Peruutusehdot

Osallistumisen peruuttaminen: ajoissa maksutonta, myöhässä maksullista

Maksuton peruutus 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Jos peruutus tehdään 1 – 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua, peritään puolet osallistumismaksusta.

Alle 1 viikkoa ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista peritään täysi osallistumismaksu.

Maksuttomien tilaisuuksien peruuttamatta jättäminen

Jos osallistuja peruuttaa osallistumisensa maksuttomaan tilaisuuteen myöhemmin kuin seitsemän päivää ennen tilaisuuden alkua tai jättää kokonaan saapumatta, peritään 50 euron maksu. Tämä maksu ei koske Teams-koulutuksia.

Viime hetken Force majeure

Jos ilmoittautunut henkilö ei pysty osallistumaan viime hetkellä ilmenneen sairauden tai muun ylipääsemättömän esteen vuoksi, vapautetaan hänet maksuvelvollisuudesta asianmukaisen todistuksen perusteella. Muussa tapauksessa osallistumismaksu peritään kokonaisuudessaan.

Tietosuojaseloste

Kansallinen Sivistysliitto Opintokeskus Kansion (Kansio) koulutuksiin ilmoittautuessa kerätään vain koulutukseen ja sen järjestämiseen liittyvät tarpeelliset tiedot Kansion jäsenjärjestöjen jäsenistä.

Tietosuojaselosteesta asia ilmenee tarkemmin ja sinne pääset tästä.

Skip to content