Kokoomuksen Kunta-akatemia

Kunta-akatemia

Kunnan luottamushenkilöille, sellaiseksi aikoville sekä järjestötoimijoille suunnattu valmennuskokonaisuus.

Koulutus jatkuu verkkokoulutuksena siihen saakka kun lähitapaamiset ovat mahdollisia. Lisätietoa saat koulutuksen vastaavilta vetäjiltä.

Kokoomuksen Kunta-akatemia on kunnallisten luottamushenkilöiden sekä sellaiseksi aikovien valmennuskokonaisuus. Kuinka toimia kokoomuslaisena päätöksentekijänä kunnassani?

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat kunnalliseen päätöksentekojärjestelmään, asioiden valmisteluun ja niiden etenemiseen. Lisäksi harjoittelemme kokoustekniikkaa ja vaikuttamista sekä perehdymme kuntapolitiikan taustalla olevaan lainsäädäntöön.

Päätöksenteossa osa vaikuttamista on henkilökohtaiset taidot. Kurssilla koulutetaan vaikuttajan taitoja, kuten puhumista ja kirjoittamista. Omien taitojen lisäksi perehdytään ja pohditaan valtuustoryhmän, luottamushenkilöiden ja järjestön yhteistoimintaa ja sen kehittämistä. Osallistujille luodaan valmiuksia ottaa kuntalaisia mukaan päätöksentekoon ja lisätä kiinnostusta kokoomustoimintaa kohtaan.

Kohderyhmä: Kokoomuslaiset kunnan luottamushenkilöt ja sellaiseksi aikovat.

Aika:

  1. tapaaminen
  2. tapaaminen
  3. tapaaminen

 

 

Annika Kokko

Opintojohtaja

annika.kokko@kansio.fi
044 273 1967

Jouni Markkanen

Koulutussuunnittelija

jouni.markkanen(@)kansio.fi
040 542 9514